ChristenUnie-SGP Westland

Extra agenten voor Westland??

Extra agenten voor Westland??

Wij hebben het college de volgende vragen gesteld: Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor vergaderingen en overige werkzaamheden van de Gemeenteraad van Westland gesteld door de fractie ChristenUnie-SGP Westland over extra agenten voor regio…