Nieuws uit de raad

Eenmaal per maand vergadert de Raad van de gemeente Westland. Regelmatig geeft onze fractie een korte terugblik van de onderwerpen die op de agenda staan. Wat kwam er tijdens de laatste vergadering, dinsdag 18 april, o.a. naar voren: ICT en…