Nieuws uit de Raad

Dinsdag 4 juli jl., de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, stond de Voortgangsrapportage Collegewerkprogramma geagendeerd. Een vast onderdeel van de vergadering zijn de algemene beschouwingen van de diverse fracties. Onze fractievoorzitter, de heer Leen Snijders, complimenteert in zijn bijdrage het…