De partijen

De fractie van de ChristenUnie en de SGP werken in het Westland intensief samen. Dat doen we al sinds 1986. Ons christelijk geloof geeft veel onderlinge verbinding en samen staan we sterker.

We geven u graag wat meer achtergrondinformatie over onze beide partijen. In het Westland is er zowel een bestuur van de SGP als van de ChristenUnie. Deze zijn als volgt samengesteld:

Bestuur ChristenUnie Westland

 • Keetie van der Wel – voorzitter
 • Marijke Ouwendijk – secretaris
 • Rien Otto – penningmeester
 • Guido Zwarts – algemeen lid
 • Jolanda Duindam – algemeen lid
 • Koos Koolstra – algemeen lid
 • Arij de Bloeme – algemeen lid
 • Bea Koen – algemeen lid
  cubestuur@cusgpwestland.nl
Bestuur SGP Westland

 • Henk Doornekamp – voorzitter
 • Iddo Aarnoutse – secretaris
 • Anton van Spronsen – penningmeester
 • Jos van Spronsen – algemeen lid
 • Piet van Dam – algemeen lid
 • Ad van Harmelen – algemeen lid
 • Pieter Koen – algemeen lid
  sgpbestuur@cusgpwestland.nl

 

De ChristenUnie

Logo ChristenUnieDe ChristenUnie is opgericht op 22 januari 2000 na de politieke fusie tussen GPV en RPF. Een jonge partij dus, maar wel met een rijke historie die vorm kreeg door denkers als Augustinus, Luther, Calvijn, Groen van Prinsterer en Abraham Kuyper. De ChristenUnie ziet het als haar missie te streven naar een samenleving die meer en meer functioneert naar Gods wil. De ChristenUnie fundeert haar opvattingen over de politieke vraagstukken op het woord van God. De Bijbel is echter geen politiek handboek voor het oplossen van problemen in deze tijd, maar we leren er Gods liefde voor mensen en deze wereld kennen. De ChristenUnie wil dit praktisch vormgeven. Zo vertaalt de ChristenUnie geloof in politiek. Daarom wil zij opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving en voor de bescherming van het leven.

Meer info via de website van de ChristenUnie. Hier vindt u ook informatie over lidmaatschap.

De SGP

Logo SGP 600px transparantDe Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) is in 1918 opgericht en daarmee de oudste politieke partij van ons land. De standpunten van de SGP zijn gebaseerd op de Bijbel. De SGP is ervan overtuigd dat God alle eer behoort toe te komen en Bijbelse waarden en normen goed zijn voor iedereen. De SGP is vóór politiek volgens Bijbelse waarden en normen. Zij komt op voor de christelijke cultuur en traditie in Nederland. Een land waar het leven beschermd wordt, het gezin geborgenheid ervaart en mensen omzien naar elkaar. Een land waar de zondag rustdag is, waar mensen zich veilig voelen en waarin de overheid vrijheid van burgers waarborgt.

Meer info via de website van de SGP. Hier vindt u ook informatie over lidmaatschap.