De gemeente: dienstbaar en bescheiden

De gemeente is er voor de Westlanders en niet andersom. Daarom staan we een dienstbare gemeente Westland voor, met een bescheiden omvang. Als goede rentmeesters zorgen we daarbij voor een sluitend huishoudboekje.

Gemeentehuis Naaldwijk

De samenleving staat bij ons centraal. De overheid is er om de Westlanders te dienen en de kracht van onze samenleving te versterken. ‘Minder overheid en meer samenleving’ is daarom onze wens.

KORT & PRAKTISCH
• Goed rentmeesterschap is ons uitgangspunt, daarom bezuinigen als dat nodig is
• Bij bezuinigingen ontzien we kwetsbare groepen zoals ouderen en gehandicapten
• Om te besparen moet het aantal ambtenaren en ingezette externen krimpen
• Een nieuw gemeentehuis is nodig, dat is goedkoper en efficiënter dan renovatie

Goed rentmeesterschap

Als christenen staan we voor goed rentmeesterschap. Daarom moet het huishoudboekje van de gemeente kloppen, zonder al te grote afhankelijkheid van inkomsten uit rente of dividend. En omdat zoveel mensen de crisis toch al voelen, mogen de lokale belastingen en tarieven niet meer stijgen dan het inflatieniveau. Waar nodig moet extra bezuinigd worden, ook als dat pijnlijk is. Alle opties zijn bespreekbaar, maar kwetsbare mensen moeten ontzien worden, want de zorg voor bijvoorbeeld eenzame ouderen of gehandicapten verdient prioriteit. Bij de bezuinigingen is een krimp van het aantal ambtenaren onontkoombaar (desnoods met gedwongen ontslagen), terwijl de inhuur van externen actief wordt verminderd.

Een nieuw gemeentehuis

Wat betreft het gemeentehuis is ons standpunt duidelijk: nieuwbouw is nodig, want op termijn kost het meer om alle losse, oude gebouwen in stand te houden. En nieuwbouw in één kern zorgt ook voor een efficiëntere gemeentelijke organisatie. Die nieuwbouw moet wel sober zijn: de jaarlijkse kosten mogen niet meer zijn dan € 3,7 miljoen.

Slider balie gemeente

Pak digitale kansen

Digitale ontwikkelingen maken betere dienstverlening mogelijk. Er zijn al goede stappen gezet en dat willen we doorzetten. De gemeente moet voorop lopen qua digitale diensten, dat kan bijdragen aan de efficiëntie en dienstverlening. Als mensen een vergunning aanvragen, moet online te zien zijn wat de actuele status is.