Milieu en natuur: zorg voor de schepping

De aarde hebben we van God gekregen en we moeten er zuinig op zijn. Daarom stimuleren we mensen om duurzame energie op te wekken en hun afval te scheiden. De gemeente neemt daarin ook haar verantwoordelijkheid.

Slider vogels bij zee

Steeds meer mensen werken actief aan een beter milieu, bijvoorbeeld door het opwekken van duurzame energie en het scheiden van huisvuil. Wij willen dat de gemeente deze initiatieven stimuleert. Ondertussen moet de gemeente zelf ook ambities hebben om hieraan te werken, bijvoorbeeld met een duurzaam inkoopbeleid en door de bouw van een energiezuinig gemeentehuis.

KORT & PRAKTISCH
• Het gemeentehuis moet energiezuinig en de gemeente koopt zelf ook duurzaam in
• Meer ruimte voor groen en natuur in het Westland is hard nodig
• Samen zorgen voor openbaar groen zorgt voor besparingen en sociale samenhang

Zorgen voor het milieu doen we samen, daarom stimuleren we deelname aan landelijke dagen rond zwerfvuil en compost. Bedrijven en winkeliers hebben ook een rol, bijvoorbeeld door het gebruik van gesloten toegangsdeuren om energie te besparen. Ook in de tuinbouw stimuleren we de overgang van fossiele naar duurzame energie, of dat nu is met zonne-energie, aardwarmte of vergisting.

Meer natuur

Hoewel het Westland is gezegend door de ligging aan de kust – met een mooi strand en wat duinen – is de hoeveelheid groen en natuur binnen de gemeente onder de maat. We willen daarom meer ruimte voor groen en natuur. Natuur is belangrijk om ons te kunnen verwonderen over de Schepper en als een plek waar jong en oud kan ontspannen. Natuur is ook positief voor onze gezondheid.

Samen zorgen voor openbaar groen

De openbare ruimte is van ons allemaal. Vanouds beheert de gemeente groene perkjes in de wijken, maar dat kan ook door bewoners gebeuren. Dan kan de kwaliteit van het groen hoger blijven en het versterkt de sociale samenhang in wijken.

Ruimte voor de natuur

We willen werken aan het maken van robuuste groene en blauwe verbindingen, die aansluiten op de provinciale ecologische hoofdstructuur. Vanwege de beperkte ruimte willen we zoveel mogelijk zoeken naar manieren om groen en natuur te combineren met andere functies, zoals waterberging en recreatie.