Veiligheid: daar werken we samen aan

Ook wat betreft de veiligheid staat voor ons als ChristenUnie-SGP de samenleving centraal. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid. Het optreden van de overheid is daarbij zacht waar het kan en hard als het moet.

Slider politievlag

Het zorgen voor veiligheid is één van de hoofdtaken van de gemeente. Als mensen zich niet veilig voelen, komen mensen niet tot ontwikkeling en belanden we in een negatieve spiraal waarbij mensen allen gericht zijn op het zelf overleven. Daarom kunnen we geweld, overlast, vandalisme, inbraak en verstoringen van de openbare orde niet accepteren. Tegelijk willen we oog hebben voor de eigen verantwoordelijkheid van mensen, denk bijvoorbeeld aan inbraakpreventie.

KORT & PRAKTISCH
• De wijkagent als toegankelijk aanspreekpunt voor burgers moet blijven
• Voor veiligheid zorgen we samen, daarom ondersteuning voor de Buurtpreventie
• Geen coffeeshops in het Westland en actief (blijven) optreden tegen wietteelt
• De kosten van vandalisme worden zoveel mogelijk op de daders verhaald

De gemeente is niet de enige die een veilig gevoel mogelijk maakt, iedereen heeft een rol. Dat geldt voor bewoners, winkeliers, scholen, jeugdzorg, verslavingszorg, politie en woningcorporaties. De ChristenUnie-SGP hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor bewoners in de wijk. En burgers moeten actief worden betrokken bij de veiligheid op straat, in de wijk en in huis, zoals bijvoorbeeld bij de Buurtpreventie. Burgers kunnen zo de ogen en oren van de politie vormen.

Wiet en coffeeshops uitbannen

Gebruik, handel en teelt van soft- en harddrugs moet worden uitgebannen. We zijn tegen coffee-shops in het Westland en de politie moet tegen illegale hennepkwekerijen hard optreden. Overmatig alcoholgebruik moet worden tegengegaan. Dat alles is van groot belang voor de gezondheid van iedereen en in het bijzonder voor die van jongeren.

Kosten verhalen op daders

Daar waar mensen over de schreef gaan, treedt de gemeente hard op. Diegenen die de openbare orde verstoren, moeten consequent aangepakt worden. Ook moeten de kosten van vandalisme worden verhaald op daders. Vanwege het succes van het weekend-arrangement moet gekeken worden of een bredere toepassing mogelijk is.