ChristenUnie-SGP Westland

10 jaar Schuldhulpmaatje

Op 13 april was de fractie ChristenUnie-SGP aanwezig bij een bijeenkomst van Schuldhulpmaatje. Zij zijn dit jaar al 10 jaar actief in Westland. Schuldhulpmaatje is ontstaan op initiatief van verschillende kerken, uit liefde voor de naaste.

In die tijd zijn ruim 700 gezinnen in de gemeente geholpen.

Schuldhulpmaatje begeleidt gezinnen die in de financiële problemen zijn gekomen, het liefst voordat ze bij de gemeente in aanmerking komen voor schuldsanering.