ChristenUnie-SGP Westland

5 jaar SchuldHulpMaatje Westland

Onze fractie was donderdag 11 oktober aanwezig bij het symposium van SchuldHulpMaatje Westland ter gelegenheid van hun 5-jarig bestaan. Een felicitatie waard! Het thema van de avond is: “Focus op preventie bij schulden”, een onderwerp dat wij als ChristenUnie-SGP Westland belangrijk vinden. 

SchuldHulpMaatje is een prachtig initiatief vanuit de kerken. Structureel overleg tussen de gemeente en kerkelijke diaconieën is dan ook van belang om hen een volwaardige plaats te geven in de sociale structuur van de Westlandse kernen.

Inmiddels heeft het Westland 45 goed opgeleide maatjes. Deze vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Het was een inspirerende avond, met als gastspreker Annemarie van Gaal.

Verschillende vrijwilligers werden in het zonnetje gezet, waaronder schuldhulpmaatjes die al vanaf het eerste uur bij SchuldHulpMaatje betrokken zijn.