ChristenUnie-SGP Westland

Aanspreekpunt bij u in de buurt!

Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven en voor elkaar te zorgen. Wij geloven dat mensen méér zijn dan consumenten: het gaat in het leven om veel meer dan geld verdienen en spullen kopen.

We willen niet alleen een overheid die goed op de centjes let, maar ook een samenleving waarin mensen ruimte krijgen, gehoord worden en waarin zwakkeren beschermd worden. We willen een wereld waarin we naar elkaar omzien. Als ChristenUnie en SGP in het Westland zetten we ons daar voor in, met hart en ziel.

Om hieraan concreet invulling te geven, hebben wij aanspreekpunten in uw omgeving. Hier kunt u uw vragen/ideeën/verbeterpunten onder de aandacht brengen. Dit kan gaan over allerlei onderwerpen: vragen omtrent de u geboden zorg, overlast in de buurt, onvoldoende onkruidbestrijding enz. Op deze manier kunnen wij als fractie nog meer voor u betekenen.

Wie zijn onze aanspreekpunten? 

De heer H. (Henk) Doornekamp, Poeldijk           : e-mail: doornekamp@solcon.nl
Mevrouw B. (Bea) Koen-Snijders, Monster         : e-mail: beakoen@hotmail.com
De heer J. (Jos) van Spronsen, ’s-Gravenzande  : e-mail: josvanspronsen@xs4all.nl 

Wij zoeken nog aanspreekpunten in de andere kernen van het Westland.

Iets voor u? Stuur dan een e-mail aan: Anja Muilwijk-van der Hoeven, anja@cusgpwestland.nl