ChristenUnie-SGP Westland

Afval scheiden bij de bron

Wij zetten ons in voor een schoon en gezond Westland, en delen onze standpunten graag met u:

Afval scheiden doet er toe! Het afval, dat thuis door ons als inwoners wordt gescheiden (bronscheiding), is heel goed te recyclen. Dus goed voor het milieu. Wie kan daar tegen zijn?

Goede communicatie vanuit de gemeente over hoe wij als burgers goed kunnen scheiden vinden wij van groot belang. Wij hebben hier ook op aangedrongen bij het college van Burgemeester en Wethouders.

Verantwoordelijke burgers en instellingen leggen de lat hoog om hergebruik te bevorderen. Hierdoor wordt afval een grondstof voor iets nieuws. Zij weten dat gemakzucht hierbij niet past. Dat betekent ook gedragsverandering.

De fractie ChristenUnie-SGP Westland weet uit ervaring dat bij goed scheiden de container voor restafval minder snel vol is. Dit merken we op termijn ook in onze portemonnee. De Rijksoverheid heft namelijk extra belasting op het tarief voor restafval. Vorig jaar is de landelijke belasting op het verbranden van afval gestegen van € 13,00 per 1000 kilo naar € 32,00 per 1 januari 2019. Alleen door ons afval beter te scheiden kunnen we de stijging van de kosten voor onze afvalverwerking beperkt houden.

Ons standpunt is: bronscheiding waar het kan en nascheiding alleen waar het niet anders kan. Niets doen is voor ons geen optie!