ChristenUnie-SGP Westland

Algemene beschouwingen Begrotingsraad

Dinsdag 7 november jl. vergaderde de gemeenteraad over de begroting 2018 – 2021. Het college heeft een beleidsarme begroting gepresenteerd. Een nieuw college zal na de verkiezingen op 21 maart 2018 de werkzaamheden weer gaan oppakken en nieuwe lijnen uitzetten. De afgesproken zaken in het College Werk Programma zullen in 2018 worden uitgevoerd.

Zaken die in de Algemene Beschouwingen van de fractie ChristenUnie-SGP Westland naar voren werden gebracht, hebben wij kort voor u op een rijtje gezet. De gehele tekst kunt u nalezen door op onderstaande link te klikken.

 

Algemene Beschouwingen Begrotingsraad 7 november 2017