ChristenUnie-SGP Westland

Algemene beschouwingen

Op 6 november jl. heeft fractievoorzitter Leen Snijders de mening van de ChristenUnie-SGP fractie duidelijk naar voren gebracht. Hieronder vind u de samenvatting van zijn toespraak tijdens de begrotingsraad. Hier kunt u de hele toespraak vinden.

Toespraak
De fractie ChristenUnie/SGP is gematigd optimistisch over de Begroting 2015-2018.

Financiën
Op papier ziet het huishoudboekje van de gemeente Westland er goed uit. Maar de fractie ChristenUnie/SGP vindt de risico’s in de grondexploitatie en de grondbanken erg groot. Verder maken wij ons zorgen over de toename van de schuldpositie van €72 miljoen tijdens de jaren 2015-2018. Sommige voorstellen, kosten betalen uit bijvoorbeeld dividend (€2,1 miljoen van Westlandinfra) of uit de reserve (€2,65 miljoen), vinden we zwak. De fractie begrijpt niet dat een college met een VVD-wethouder, deze voorstellen durfde doen.

Greenport
Goede bereikbaarheid is erg belangrijk. De veel overlast gevende wegwerkzaamheden moeten die bereikbaarheid verbeteren. Het college heeft toegezegd de onderlinge afstemming van projecten, nauwgezet te volgen en indien nodig in te grijpen. Wat betreft gebiedsmarketing en externe positionering heeft de fractie erop aangedrongen dat dit altijd met cofinanciering vanuit het bedrijfsleven, zal gebeuren.

Decentralisatie van taken
Met ingang van 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor taken op het gebied van Jeugdzorg, Participatie en Ondersteuning. Met minder financiële middelen dan het rijk daarvoor gebruikte.

De fractie heeft maatregelen gevraagd, zodat niemand uiteindelijk in de kou blijft staan. Verder hebben we het college dringend verzocht, tijdig en regelmatig de resultaten te rapporteren. Het college zal aangeven hoe dit per kwartaal te doen.

Akkoord, behalve
Onder dank aan medewerkers, mantelzorgers en alle vrijwilligers, is de fractie ChristenUnie/SGP akkoord gegaan met de Begroting 2015-2018. Zij is niet akkoord met €50.000,- voor onderzoek topsport en niet akkoord met €2,65 miljoen uit de reserve, die voor structurele uitgaven rond digitalisering ingezet wordt.