ChristenUnie-SGP Westland

ANBI-informatie

Hier vindt u de ANBI gegevens van de ChristenUnie en SGP besturen. Zowel de ChristenUnie als de SGP hebben een ANBI-status, dit betekent dat uw gift aftrekbaar is van de belasting.

ChristenUnie
Naam: ChristenUnie Westland
RSIN: 814848205
KvK-nummer: 27265963
Rekeningnummer: NL11 RABO 0148 4406 06

SGP
Naam: P.K.V. Gideon
RSIN: 816808648
KvK-nummer: 27264411
Rekeningnummer: NL49 RABO 0342 9284 14

Post- en bezoekadres
Fractie ChristenUnie-SGP Westland
Postbus 150, 2670 AD  Naaldwijk
Verdilaan 7, 2671 VW Naaldwijk

Bestuur en beloning
Leden van beide besturen en vrijwilligers krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vakantiegeld of andersoortige vergoedingen. De bestuurssamenstellingen kunt u hier bekijken.

Jaarverslag
De jaarverslagen kunt u hier downloaden.

Jaarverslag 2023 – ChristenUnie
Jaarverslag 2023 – SGP
Jaarverslag 2022 – ChristenUnie
Jaarverslag 2022 – SGP
Jaarverslag 2021 – ChristenUnie
Jaarverslag 2021 – SGP
Jaarverslag 2020 – ChristenUnie
Jaarverslag 2020 – SGP
Jaarverslag 2019 – ChristenUnie 
Jaarverslag 2019 – SGP
Jaarverslag 2018 – ChristenUnie
Jaarverslag 2018 – SGP
Jaarverslag 2017 – ChristenUnie
Jaarverslag 2017  – SGP
Jaarverslag 2016 – ChristenUnie
Jaarverslag 2016 – SGP
Jaarverslag 2015 – ChristenUnie
Jaarverslag 2015 – SGP
Jaarverslag 2014 – ChristenUnie
Jaarverslag 2014 – SGP
Jaarverslag 2013 – ChristenUnie
Jaarverslag 2013 – SGP

Financieel jaarverslag
De financiële jaarverslagen kunt u hier downloaden.

Financieel jaarverslag 2023 – ChristenUnie
Financieel-Jaarverslag 2023 – SGP
Financieel Jaarverslag 2022 – ChristenUnie
Financieel Jaarverslag 2022  – SGP
Financieel Jaarverslag 2021 – ChristenUnie
Financieel Jaarverslag 2021 – SGP
Financieel Jaarverslag 2020 – ChristenUnie 
Financieel jaarverslag 2020 – SGP
Financieel jaarverslag 2019 – ChristenUnie 
Financieel jaarverslag 2019  – SGP
Financieel jaarverslag 2018 – ChristenUnie
Financieel jaarverslag 2018 –  SGP
Financieel jaarverslag 2017 – ChristenUnie
Financieel jaarverslag 2017 – SGP
Financieel jaarverslag 2016 – ChristenUnie
Financieel jaarverslag 2016 – SGP
Financieel jaarverslag 2015 – ChristenUnie
Financieel jaarverslag 2015 – SGP
Financieel jaarverslag 2014 – ChristenUnie
Financieel jaarverslag 2014 – SGP
Financieel jaarverslag 2013 – ChristenUnie
Financieel jaarverslag 2013 – SGP

Doelstelling 
Voor de doelstelling van de ChristenUnie, zie hier onze Grondslag. Voor de doelstelling van de SGP, zie de Statuten (artikel 2) en de verdere uitwerking in het Program van Beginselen.

Beleid
Hier vindt u het Beleidsplan van de ChristenUnie.
Hier vindt u het Beleidsplan van de SGP.