ChristenUnie-SGP Westland

Art. 42 vraag over Varend Corso

Kortgeleden maakte het bestuur van de Stichting Varend Corso Westland haar plannen bekend voor 2020. Dit betekent o.a. uitbreiding van 3 naar 4 corsodagen, uitbreiding van de route naar Den Haag en verplaatsing van de traditiegetrouwe zaterdagse Westlanddag naar de zondag.

Begin 2017 kreeg het Corsobestuur een stortvloed van kritiek over zich heen, toen het bovenstaande plannen bekend maakte. Toen ging de “Haagse dag” niet door. De voorzitter van het bestuur deelde vervolgens mee dat in 2020 naar Den Haag gevaren gaat worden. Maar hij belooft: “de Westlanddag” op zaterdag blijft behouden!

Niets is minder waar gebleken! Het Westland mag als “underdog” als sluitstuk fungeren. Teleurstellend voor vele Westlanders. Daarnaast verwachten wij dat dit ook gevolgen zal hebben voor het aantal bezoekers.

U zult begrijpen dat het verplaatsen van de Westlanddag naar de zondag bij onze fractie op principiële bezwaren stuit.

Daarnaast vernamen wij uit de media dat Midden-Delfland de subsidie voor het varend corso uit haar begroting schrapt.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Heeft gemeente Westland inmiddels subsidie toegezegd en wat is de hoogte van het bedrag?
  2. Is het college bereid met het stichtingsbestuur in gesprek te gaan om de Westlanddag toch op zaterdag te handhaven met het oog op het (Westlandse karakter) van het Varend corso ?
  3. Zo niet, wat is hiervoor de reden?
  4. We verzoeken het college dringend de (reeds toegezegde) subsidie te heroverwegen.

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Hoogachtend,
Namens de fractie ChristenUnie-SGP Westland

Ad van Harmelen, fractievoorzitter
Arij de Bloeme, raadslid