ChristenUnie-SGP Westland

Art. 42 vragen: onveilige situatie bij Prinsenbos

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk

Naaldwijk, 25 april 2018

Betreft:
Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde, gesteld door de fractie ChristenUnie-SGP Westland over onveilige situatie bij het Prinsenbos in Naaldwijk.

Geacht college,

Afgelopen week bereikten ons berichten van ongeruste ouders en andere betrokkenen over de onveilige situatie bij het Prinsenbos in Naaldwijk.

Op mooie dagen is het zo druk dat het door de geparkeerde auto’s, vooral voor kinderen, erg onveilig is om over te steken. Ongevallen zullen niet uitblijven. Nu het mooie weer in aantocht is, zullen de dagen dat het Prinsenbos drukbezocht wordt, weer toenemen.

Het is bekend dat er geen ruimte is voor het aanleggen van parkeerplaatsen. In het vastgestelde verkeersplan is wel opgenomen dat er snelheidsbeperkende maatregelen worden genomen en dat er een vluchtheuvel moet komen. Wij vinden dat deze maatregelen met voorrang uitgevoerd moeten worden.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Staan de bovengenoemde snelheidsbeperkende maatregelen en het aanbrengen van een vluchtheuvel al op de planning om uitgevoerd te worden?
  2. Zo ja, wanneer denkt u deze werkzaamheden aan te vangen?
  3. Als deze datum na de zomerperiode valt, bent u dan bereid de uitvoering van de werkzaamheden naar voren te halen, in ieder geval voor het drukke zomerseizoen begint, om ongelukken zoveel mogelijk te voorkomen?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Namens de Fractie ChristenUnie-SGP Westland

Willy de Zoete