ChristenUnie-SGP Westland

Beantwoording art. 42 vraag over onrust omwonenden Heenweg

Op 26 oktober 2022 heeft onze fractie ChristenUnie SGP vragen gesteld over het nieuwbouwproject De Nieuwe Tuin in Heenweg. Hieronder leest u de beantwoording van onze vragen door het college.

Ook hebben wij een link toegevoegd met een artikel van de WOS.


Vraag 1
Wat is de reden dat de gemeente niet heeft gereageerd op de brief van de bewoners van Heenweg en bent u alsnog bereid met hen in gesprek te gaan?
Antwoord 1
De bouwmaatschappij en de gemeente hebben intussen contact gehad met de vertegenwoordiger van de bewoners. Op 14 november 2022 was er een afspraak tussen gemeente en een vertegenwoordiger van de bewoners. De reden dat de gemeente nog niet had gereageerd op de brief van de bewoners is tweeledig. Ten eerste was het ontvangen e-mailbericht van 10 oktober jl. gericht aan het algemene e-mailadres van de gemeente. Deze email is daardoor niet direct bij de juiste persoon terecht gekomen. Ten tweede was de brief bij de e-mail gericht aan de bouwmaatschappij, niet aan de gemeente en heeft de gemeente dit geïnterpreteerd als dat zij een kopie van de brief kreeg.


Vraag 2
De bouwmaatschappij bleek niet op de hoogte te zijn van het verbod voor vrachtverkeer in Heenweg en ook niet van de schade die in het verleden en heden is ontstaan door vrachtverkeer. Kunt u nader toelichten waarom u als gemeente in gebreke bent gebleven en hoe u dit probleem gaat oplossen?
Antwoord 2
Er staan verbodsborden voor vrachtverkeer in de kern Heenweg. Het is daarmee voor iedereen duidelijk dat er een verbod is in dit gebied voor vrachtverkeer. De bouwmaatschappij is alsnog hierop gewezen door de omgeving. Hierna heeft de gemeente in overleg met de bouwmaatschappij de bouwroute bepaald. Voor deze bouwroute heeft de gemeente het vrachtverkeerverbod tijdelijk opgeheven (alleen voor bouwverkeer). De bouwmaatschappij heeft dit met een bewonersbrief gecommuniceerd naar direct omwonenden. We onderzoeken nog alternatieve routes voor het zwaardere bouwverkeer.
Dit betreft een facilitair project waarbij de initiatiefnemer/ bouwmaatschappij verantwoordelijk is voor de uitvoering. In de overeenkomst tussen de gemeente en de bouwmaatschappij is verwoord dat de bouwmaatschappij voor eventuele schades, als gevolge van het project, volledig aansprakelijk is.
De bouwmaatschappij verkleint de kans op schades bij bestaande woningen door fysieke aanpassingen. Denk daarbij aan het tijdelijk verlagen van drempels en het tijdelijk verbreden van bepaalde bestaande bochten in de rijweg. De route blijft verkeersveilig.


Vraag 3
Er is een definitief schouwingsrapport opgesteld. Uit informatie van bewoners blijkt dat bij diverse woningen geen schouwing heeft plaatsgevonden. Hoe kunt u dit verklaren en wat gaat u eraan doen om dit te herstellen?
Antwoord 3
Ten tijde van de eerste ronde aan schouwing, wist de bouwmaatschappij nog niet exact hoe het bouwverkeer de kern Heenweg zou in- en uitrijden. Daardoor waren nog niet alle woningen onderdeel van de eerste schouw. Dit wordt alsnog gedaan voor alle woningen waarvoor dit nodig is.


Vraag 4
Wat gaat u doen om de onrust bij de bewoners weg te nemen?
Antwoord 4
De gemeente gaat in samenwerking met de bouwmaatschappij in gesprek met de vertegenwoordiger(s) van de bewoners. Op 14 november 2022 heeft een eerste gesprek plaatsgevonden tussen gemeente en een vertegenwoordiger van de bewoners. De gemeente bereidt momenteel in samenwerking met de bouwmaatschappij een brief voor met informatie voor de bewoners over de bouw en de bouwroutes. In deze brief geeft de bouwmaatschappij aan wat zij doen om schades te voorkomen. Ook melden zij met wie een bewoner contact op kan nemen mocht er toch schade ontstaan.

Ook de WOS heeft een bericht geplaatst, klik hiervoor op onderstaande link.

https://wos.nl/nieuws/artikel/omwonenden-worden-bijgepraat-over-route-bouwverkeer-in-heenweg