ChristenUnie-SGP Westland

Beeldverbinding in gemeentelijke aula’s

Geacht college,

Zoals bekend is het aantal mensen dat in de aula van Beukenhage en andere aula’s kan worden toegelaten al bijna een jaar beperkt vanwege de Corona maatregelen.

Niet bekend is hoe lang en in welke mate deze maatregelen nog zullen gaan duren. Dit betekent dat veel mensen, directe vrienden, collega’s en buren de afscheidsdiensten niet fysiek kunnen bijwonen.

Vrijwel alle kerken maken inmiddels gebruik van beeldverbinding.

Van diverse kanten krijgt onze fractie te horen dat mensen het als een groot gemis ervaren dat er in de gemeentelijke aula’s geen beeldverbinding aanwezig is. Nabestaanden komen in deze tijd voor hoge kosten te staan, enerzijds door de verhoging van begraafkosten, anderzijds door extra kosten van € 800,00 voor de beeldverbinding.

Onze fractie van mening is dat het maatschappelijk zeer gewenst dat de beeldverbinding er op korte termijn komt, gezien de beperking van het aantal deelnemers vanwege de Corona pandemie.

Dit leidt bij ons tot de volgende vragen:

  1. Is het college bereid de mogelijkheden te onderzoeken om in de gemeentelijke aula’s beeldverbinding aan te leggen zodat mensen de afscheidsbijeenkomsten die daar gehouden worden thuis kunnen volgen?
  2. Bent u het met ons eens dat het maatschappelijk zeer gewenst is dat de beeldverbinding er op korte termijn komt aangezien de beperking van het aantal deelnemers vanwege de Corona maatregelen al bijna een jaar duurt en het einde hiervan nog niet in zicht is.
  3. Dat de aanleg van beeldverbinding ook toekomstgericht is en het onzeker is hoe de corona pandemie zich verder zal ontwikkelen?
  4. Is het college, ondanks negatieve beantwoording in het vragenhalfuur van 19 januari jl., bereid een opgave te doen van de kosten voor het mogelijk maken van beeldverbinding in alle gemeentelijke aula’s in Westland?
  5. Zo ja, deze kosten z.s.m. aan ons te verstrekken?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens fractie ChristenUnie-SGP Westland
Arij de Bloeme, raadslid