ChristenUnie-SGP Westland

Begrotingsraad; een impressie!

De begrotingsraad, dit jaar op woensdag 8 november, wordt gezien als de belangrijkste vergadering van het jaar. Hier wordt de lijn voor het nieuwe jaar uitgezet. De voorbereidingen voor deze vergadering is voor de fractie altijd een hele klus!

Zoals altijd kiezen we als fractie ChristenUnie-SGP voor een constructieve opstelling. We beoordelen de begroting op inhoud, op ons verkiezingsprogramma en op onze principes. Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christelijke partijen inspireren door de Bijbel.

De fractie ChristenUnie-SGP onderschrijft dat er sprake is van een onzekere tijd met veel uitdagingen. Het is zaak belangrijke ambities op het terrein van wonen, werken en leven op peil te houden binnen de financiƫle mogelijkheden. Dat is geen geringe opgave. Onze fractie houdt vast aan haar speerpunten uit ons verkiezingsprogramma: betaalbare woningen voor starters en senioren, zorg voor kwetsbare mensen, verduurzaming en zorg voor het milieu en behoud van de glastuinbouw als economische motor. Onze fractie vindt een sluitend huishoudboekje van belang.

We hebben zorgen over de uitvoering van alle ambities. Beleid maken is 1, de uitvoering daarvan
vraagt veel aandacht. Er zijn helaas heel wat voorbeelden dat plannen langer duren en in de vertraging
raken. Voorbeelden zijn de uitbreiding van verpleeghuisbedden in Westland, de totstandkoming van
Berkenflat 2, de realisering van flexwoningen voor starters en woningen voor senioren, het aanpakken van
verkeersproblemen. Dit college is met veel fanfare aangetreden, maar vooralsnog zien we weinig nieuw
beleid dat op stoom is gekomen.

Een mede door ons ingediend amendement van het CDA om de voorgestelde 2% bezuiniging niet door te voeren in de zorg werd niet aangenomen. Dit heeft voor de fractie ChristenUnie-SGP de doorslag gegeven om uiteindelijk tegen de begroting te stemmen.

De fractie ChristenUnie-SGP heeft 7 moties ingediend, waarvan er 4 zijn aangenomen en 1 is ingetrokken omdat de wethouder toegezegd heeft dat deze al uitgevoerd wordt. De onderwerpen van de moties zijn:

  • Realisering van woningen in de flexroute
  • Informatie over bouwgrond van de gemeente
  • 80 extra verpleeghuisbedden
  • Evaluatie invoering afvalbeleid
  • Optimalisering aanpak jeugdhulp en WMO
  • Leerlingenvervoer
  • Onderzoek naar alternatieven voor lightrailverbinding.

Voor de inhoud van onze moties en de algemene beschouwingen, zie onderstaande links:

MOTIES:
https://www.cusgpwestland.nl/wp-content/uploads/Motie-CU-SGP-inzake-80-extra-Verpleeghuisplaatsen.pdf
https://www.cusgpwestland.nl/wp-content/uploads/Motie-CU-SGP-inzake-leerlingenvervoer.pdf
https://www.cusgpwestland.nl/wp-content/uploads/Motie-CU-SGP-inzake-optimalisering-aanpak-jeugdhulp-en-Wmo.pdf
https://www.cusgpwestland.nl/wp-content/uploads/Motie-CU-SGP-Westland-inzake-bouwgrond.pdf
https://www.cusgpwestland.nl/wp-content/uploads/Motie-CU-SGP-Westland_inzake-evaluatie-invoering-afvalbeleid.pdf
https://www.cusgpwestland.nl/wp-content/uploads/Motie-CU-SGP-Westland_inzake-realisering-woningen-flexroute.pdf
https://www.cusgpwestland.nl/wp-content/uploads/Motie-CU-SGP-Westland_inzake-alternatieven-lightrail.pdf.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN
https://www.cusgpwestland.nl/wp-content/uploads/Algemene-beschouwingen-CU-SGP-begrotingsraad-8-november-2023.pdfI