ChristenUnie-SGP Westland

Bestemmingsplan Elsenbosch: een postzegelplan!

Het voorgestelde bestemmingsplan Elsenbosch hangt nauw samen met bestemmingsplan Verbreding N213 Dijkweg-Middel Broekweg. Door de verbreding van de N213 verdwijnt een bedrijfsuitrit. Het bedrijf krijgt vervolgens een nieuwe uitrit in het bestemmingsplan Elsenbosch.

Een bestemmingsplan met veel kostendragers zodat het betaalbaar is. Dit alles vanwege de noodzaak van verbreding van de N213. De fractie ChristenUnie-SGP is niet gelukkig met dit “postzegelplan”. Het geplande fastfoodrestaurant zien wij op gespannen voet staan met alle gezonde voeding waar Westland een rol in wil vervullen. Ook hadden we graag gezien dat een benzinestation dat elders in de weg staat hier naar toe verplaatst wordt. Nu komt er één extra. Daarnaast lijkt bij het vooronderzoek geen rekening te zijn gehouden met vrachtverkeer van enkele grote bedrijven uit de directe omgeving. Dan is er discussie over erfdienstbaarheid. Onze fractie verwacht dat bij de Rolpaal het volgende knelpunt zal ontstaan. Tenslotte verbaast de ChristenUnie-SGP zich over de plotselinge urgentie van huisvesting voor arbeidsmigranten. Kortgeleden hoorden we heel andere geluiden. Desgevraagd deelt de wethouder mee dat hij jaarlijks een gesprek heeft met de grootste uitzendorganisatie van arbeidsmigranten. Dit gesprek heeft kortgeleden plaatsgevonden. De informatie die hij kreeg, heeft hij met de raadsleden gedeeld in een memo.

Tijdens de raadsvergadering op 18 april jl. komt naar voren dat het benzinestation voor de omwonenden geen probleem schijnt te vormen en het dan aanwezige cameratoezicht zelfs een gevoel van veiligheid creeërt. De fractie ChristenUnie-SGP heeft echter de indruk dat dit subjectieve argumenten zijn.  Als de Veiligheidsregio dit benzinestation met objectieve normeringen beoordeelt, ziet het plaatje er vast anders uit! Er is wel rekening gehouden met het internationale vrachtverkeer. Deze aspecten staat niet in het bestemmingsplan omdat deze problematiek in een nog op te stellen plan wordt aangepakt.