ChristenUnie-SGP Westland

Bestuurslid: iets voor u / jou?

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner die bijdraagt aan de samenleving en aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan de schepping. Recht doen aan dat kind dat opgroeit in armoede. Wij willen recht doen aan woningzoekenden en aan onze waardevolle lokale economie. Voor het bestuur van de ChristenUnie afdeling Westland zoeken wij:

Secretaris
Algemeen bestuurslid
 

Is het bestuurslidmaatschap misschien iets voor jou? Ben jij de persoon die samen met de andere bestuursleden recht wil doen aan de inwoners van het Westland? Als bestuurslid van de ChristenUnie lever je een bijdrage aan het versterken van de christelijke beweging in Nederland. Je legt de verbinding tussen politiek en samenleving. Je geeft jouw geloof betekenis door het versterken van een krachtig christelijk geluid in deze maatschappij en door het verbinden van christenen die zich willen inzetten voor een sterke samenleving.

Het bestuur streeft naar een herkenbare afspiegeling van de samenleving en de achterban in haar bestuur. Het is onze overtuiging dat een divers team inspireert en bijdraagt aan de inzet en overtuiging van de ChristenUnie. Bestuursleden met verschillende achtergronden, denkwijzen, kwaliteiten en inzichten vullen elkaar aan en versterken elkaar. Als bestuurslid heb je een belangrijke rol in het laten groeien en bloeien van de ChristenUnie-afdeling. Om daar inhoud aan te geven word je een online basiscursus voor bestuursleden aangeboden. Je leert wat de taken zijn van het bestuur, hoe je goed samenwerkt met de fractie en hoe je politiek interessant maakt voor de leden en achterban. Om van jullie afdeling een bruisend geheel te maken met een helder ChristenUniegeluid!

Reageren
Je kunt reageren of voor nadere inlichtingen contact opnemen met Keetie van der Wel (voorzitter afdelingsbestuur) via het mailadres secretariaat@westland.christenunie.nl. Zij neemt dan telefonisch contact met je op. Is een bestuursfunctie niets voor jou maar ken je iemand die geen lid is van de ChristenUnie, maar wel graag iets voor de partij zou willen betekenen, stuur deze oproep graag aan deze persoon door. Om bestuurslid te kunnen worden dien je wel lid te worden van de ChristenUnie. Wil je geen lid worden, dan zijn we ook blij met vrijwilligers voor commissies.