ChristenUnie-SGP Westland

Centrumontwikkeling Poeldijk: onze visie!

Twee agendapunten van de raadsvergadering van gemeente Westland d.d. 12 december jl. hadden betrekking op de centrumontwikkeling van Poeldijk. Een kredietvoorstel voor gebouw De Leuningjes en de stedenbouwkundige visie centrum Poeldijk. Uiteraard heeft de fractie ChristenUnie-SGP daar een mening over. Onze fractievoorzitter heeft ons standpunt verwoord. De tekst hiervan kunt u lezen via onderstaande link.

De ChristenUnie-SGP is altijd voor het tijdelijk open houden van De Leuningjes geweest, maar niet tegen elke prijs.

Spreektekst centrumontwikkeling Poeldijk 12-12-2017