ChristenUnie-SGP Westland

ChristenUnie-SGP stelt vragen over nieuwbouwproject De Nieuwe Tuin in Heenweg

Onze fractie is benaderd door bezorgde bewoners uit de Heenweg naar aanleiding van het nieuwbouwproject De Nieuwe Tuin, met name over het bouwverkeer dat gebruik moet maken van de Tulpstraat en Hyacinthstraat.

De huizen in Heenweg zijn gebouwd op staal. In het verleden is schade ontstaan aan diverse woningen door zwaar vrachtverkeer.  Een aantal jaren geleden is hiervoor een oplossing gevonden door de aanleg van de Laan van de Heilige Lambertus en geldt sinds die tijd in Heenweg een verbod voor vrachtverkeer. Uit een globale berekening door de verontruste bewoners blijkt dat er gedurende het gehele bouwtraject 1.300 tot 1.400 vrachtwagens door de Tulpstraat en Hyacinthstraat zullen rijden voor het aan- en afvoeren van materialen, ondanks het verbod.   

De bewoners hebben inmiddels contact gezocht met de gemeente en de bouwmaatschappij om hun zorgen te uiten en hierover in gesprek te gaan. Het is zeker niet hun intentie om het plan te vertragen.

Met de bouwmaatschappij heeft inmiddels een eerste gesprek plaatsgevonden. De gemeente heeft  tot op heden niet gereageerd, ook niet na een herhaald verzoek.

Dit leidt bij ons tot de volgende vragen:

  1. Wat is de reden dat de gemeente niet heeft gereageerd op de brief van de bewoners van Heenweg en bent u alsnog bereid met hen in gesprek te gaan?
  2. De bouwmaatschappij blijkt niet op de hoogte te zijn van het verbod voor vrachtverkeer in Heenweg en ook niet van de schade die in het verleden is ontstaan door vrachtverkeer. Kunt u  nader toelichten waarom u als gemeente in gebreke bent gebleven en hoe u dit probleem gaat oplossen?
  3. Er is een definitief schouwingsrapport opgesteld. Uit informatie van bewoners blijkt dat bij diverse woningen geen schouwing heeft plaatsgevonden. Hoe kunt u dit verklaren en wat gaat u eraan doen om dit te herstellen?
  4. Wat gaat u doen om de onrust bij de bewoners weg te nemen? 

Gezien de onrust bij bewoners en de urgentie om die zo snel mogelijk weg te nemen, zien wij uw antwoord graag zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens fractie ChristenUnie-SGP Westland

Ad van Harmelen, fractievoorzitter