ChristenUnie-SGP Westland

ChristenUnie-SGP vraagt aandacht voor medicijntekorten

In de media verschijnen verontrustende berichten over een toenemend tekort aan medicijnen. De apothekersorganisatie KNMP waarschuwde begin juli dat het gebrek aan geneesmiddelen dit jaar naar recordhoogte stijgt (https://nos.nl/artikel/2481281-apothekers-slaan-alarm-medicijntekort-stijgt-naar-recordhoogte).
Onze fractie ontvangt concrete signalen van Westlandse inwoners dat medicijnen regelmatig niet voorradig zijn.  

Het probleem lijkt niet te worden veroorzaakt door de apotheken, maar door het systeem “daarboven”.
Als fractie ChristenUnie-SGP Westland vinden we dit een ernstige en onacceptabele situatie.

Wij vinden dan ook dat er snel en adequaat actie moet worden ondernomen.

Dit leidt bij ons tot de volgende vragen:

  1. Is het u bekend dat ook in Westland sprake is van tekorten aan medicijnen, voor kortere of langere periode?
  2. Zo ja, bent u het met de ChristenUnie-SGP eens dat dit een probleem is voor (het welzijn van) onze inwoners?
  3. Wilt u in dat geval met spoed in overleg treden met de zorgverzekeraars, apotheekorganisaties en andere betrokken partijen en gemeenten om samen hiervoor aandacht te vragen bij de Provincie en landelijke overheid en op deze manier druk uit te oefenen voor het oplossen van dit probleem?

Wij zien uw antwoord graag zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens fractie ChristenUnie-SGP Westland

Ad van Harmelen, fractievoorzitter