ChristenUnie-SGP Westland

ChristenUnie zet vrijwilliger in het zonnetje

Bloemen Keetie vrijwilliger 2015 gesneden

Links voorzitter Keetie van der Wel, rechts mevrouw Stolze.

Onder het motto I C U (I see you – ik zie je staan) zet de ChristenUnie in heel Nederland vrijwilligers in het zonnetje. Op 30 januari, tijdens het verjaardagsfeest van de partij, werd het idee gelanceerd. “Als je jarig bent hoor je te trakteren. Wij doen dat door vrijwilligers een bloemetje te bezorgen. De afgelopen weken kon iedereen een vrijwilliger nomineren voor een bloemetje. Dat is veel gebeurd. Je merkt echt dat mensen, net als wij, het werk van vrijwilligers waarderen”.

In Westland zijn we enthousiast over deze actie. Op dinsdag 17 maart heeft ChristenUnie Westland een mooi boeket bloemen overhandigd. Mevrouw Lenie Stolze was de gelukkige en is in het zonnetje gezet. Voorzitter ChristenUnie Westland Keetie van der Wel-Kuipers: “Vrijwilligers zijn een verbindend middel in de samenleving en zo een inspiratie en voorbeeld voor ons allemaal. We kunnen ons geen gezond land voorstellen zonder vrijwilligers. En daarom zetten we deze mensen in het zonnetje.”