ChristenUnie-SGP Westland

Collegevragen over preventieve maatregelen bij schuldhulp

Preventieve maatregelen bij schuldhulp kunnen veel problemen voorkomen. Om die reden heeft onze fractie art. 26 vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder volgt de volledige tekst.

CU SGP Snijders Heer 1mb

Geacht college,

Zoals bekend bemiddelt het Werkplein, onderdeel van gemeente Westland, in schuldregelingen voor mensen met een problematische schuld. Er is een goede samenwerking met vrijwilligers van Vitis. Vanaf voorjaar 2013 zijn er in Westland schuldhulpmaatjes actief, ontstaan vanuit een initiatief van enkele lokale kerken en onderdeel van een landelijke organisatie. Zij hebben allen tot doel een structurele oplossing te bieden aan de armoedeproblematiek.

Niet alleen via de media, maar ook via Westlandse burgers bereiken ons alarmerende berichten dat steeds meer kinderen in onze gemeente opgroeien in armoede. Een toenemend aantal jongeren heeft grote schulden. Wat opvalt bij de volwassen schuldhulpvragers is dat 60% een betaalde baan heeft.

Onze fractie is van mening dat preventieve maatregelen veel problemen kunnen voorkomen. Hierbij kun je denken aan een budgetcursus/training en voorlichting op basisscholen. Allereerst om te voorkomen dat iemand in de schuldhulp terecht komt, maar ook om terugval tegen te gaan zodra een financieel stabiele situatie is bereikt.

Wij vinden het van groot belang dat ingezet wordt op preventie. Voorkomen is immers beter dan genezen!

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. is onze informatie juist dat de gemeente Westland enkele jaren geleden de cursus Budgetteren heeft wegbezuinigd?
  2. zijn er cijfers bekend hoeveel personen zich aan- en afmelden voor schuldhulpverlening en wat daarbij de verhouding jongeren/ouderen is?
  3. heeft het College inmiddels andere plannen om de armoede – waarin ook in onze gemeente kinderen opgroeien – te bestrijden?
  4. is het College bereid te informeren welke preventieve maatregelen onze buurgemeenten genomen hebben en naar aanleiding van deze informatie initiatieven te nemen?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Namens de Fractie ChristenUnie-SGP Westland

Leen Snijders