ChristenUnie-SGP Westland

Column: Afval scheiden en zorg voor de schepping begint bij jezelf

“Moet dat echt, afval scheiden”, hoor ik iemand zuchten. Ik kan het me voorstellen. Er moet zo veel en helpt het ook echt? Sinds een paar jaar houd ik bijv. plastic, GFT-afval en batterijen apart. Ik  schrik van de hoeveelheid. En wat prettig is: nooit meer een overvolle, half openstaande grijze container. Vogels en katten kunnen er niet bij. Dat scheelt een hoop rommel en ergernis.

Maar het heeft meer voordelen. U herinnert zich vast de branden bij afvalverwerkingsbedrijf Renewi. Door goed scheiden van afval kunnen dit soort problemen in veel gevallen voorkomen worden.

Onze fractie vindt het een gemiste kans dat de staatssecretaris besloten heeft de industrie twee jaar uitstel te geven voor het invoeren van statiegeld op alle plastic flessen en blikjes. We zijn ervan overtuigd dat hiermee veel zwerfafval kan worden tegengegaan.

Goede voorlichting is essentieel om ons bewust te maken dat afval een grondstof is. De ChristenUnie-SGP Westland vindt het belangrijk kinderen hierbij te betrekken via lesprogramma’s op scholen. Jong geleerd is oud gedaan!

Het is bekend dat wij het in het Westland nog helemaal niet zo slecht doen, maar het kan altijd beter. Kijk alleen al naar het afval dat de afgelopen weken op strand is achtergelaten. Ik ben geschrokken van de hoeveelheid die de vrijwilligers van Stichting Noordzee tijdens een schoonmaakactie gevonden hebben.

Bovendien is uit onderzoek gebleken dat mensen zich prettiger voelen in een schone omgeving.

Westlanders staan er om bekend dat zij de handen uit de mouwen steken. Dan moet het toch lukken dat Westland in 2020 als eerste gemeente van Nederland 75% van haar afval scheidt.

Samen zorgen voor de schepping en daar hoort afval scheiden zeker bij!

Anja Muilwijk-van der Hoeven
Steunraadslid ChristenUnie-SGP Westland