ChristenUnie-SGP Westland

Column: Afval

Ik hoor u denken: ja dag, over afval hebben we het laatste jaar genoeg over gehoord.

Toch in het kort een aantal zaken die ik wil aanstippen om een en ander in de juiste proporties te zetten.

Veel is gezegd over de opgelopen tarieven voor het ophalen van huisvuil. Deze zijn met gemiddeld € 90,- per jaar per huishouden gestegen. Het tarief komt hiermee op gemiddeld € 366,-per jaar/€ 30,-per maand. Vergelijken we dit tarief met de 50 regiogemeenten, dan staat Westland op de 26ste plaats; mooi in het midden dus. 75% van de stijging is het gevolg van verhoogde tarieven van landelijke, ons opgelegde ontwikkelingen.

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om een aantal afvalstromen gescheiden in te zamelen .

Sinds 1 juli 2020 is het “Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen” van kracht.

Gemeenten moeten gft, papier, metaal, kunststof, glas en elektronische apparatuur gescheiden inzamelen. De overheid hanteert bronscheiding van deze deelstromen als norm.

Inmiddels is het gekozen systeem van inzamelen via zakken ingevoerd en laat u als inwoner grote scheidingsdrang zien. Op ophaaldagen zie ik de palen vol hangen en wordt er ook veel ingeleverd bij de verzamelcontainers. 

Het systeem van recyclebare zakken wordt trouwens al jaren in veel andere gemeenten tot volle tevredenheid van bewoners gehanteerd.

Vanuit onze christelijke achtergrond zijn wij zuinig op onze schepping. Goede afvalscheiding helpt!

Ad van Harmelen,
fractie ChristenUnie-SGP Westland