ChristenUnie-SGP Westland

Column: Een levensbeschouwing in de politiek

De zomervakantie is voorbij. Het vergaderseizoen barst weer los: In een nieuwe raadszaal met een nieuwe griffier en straks ook een nieuwe (zij het waarnemend) burgemeester. Als klap op de vuurpijl: Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. De voorbereidingen daarvoor komen op stoom: Inventariseren welke lokale speerpunten de ChristenUnie-SGP zal benadrukken in het verkiezingsprogramma en welke doelen we in 2022 willen hebben bereikt.

De ChristenUnie-SGP maakt zich sterk voor een samenleving die (godsdienst)vrijheid en ruimte biedt. Waarin mensen en organisaties hun verantwoordelijkheid nemen om elkaar verder te helpen en om voor elkaar te zorgen. Tegelijk krijgen ze vrijheid en ruimte voor eigen (maatschappelijke) initiatieven. Iedereen moet kunnen meedoen vanuit de kracht en talenten die hem of haar geschonken zijn. Mensen die niet willen meedoen moeten worden gestimuleerd. Daarnaast willen we perspectief bieden aan kwetsbare groepen mensen. Een gezonde samenleving neemt ook verantwoordelijkheid voor de schepping die aan haar is toevertrouwd.

De richtlijnen die wij in de bijbel lezen, nemen wij als basis onder deze politieke voornemens. Diverse raadsleden – misschien ook u wel – verfoeien dit als een vermenging van kerk en staat. Maar religie verbinden aan politiek is heel wat anders dan een kerk vermengen met staat of gemeente. Inderdaad mogen instituten als kerk en staat geen inhoudelijke invloed op elkaar hebben. Kerken zijn georganiseerde vormen van religie en het gemeentebestuur is een georganiseerde vorm van politiek!

Maar op zichzelf is religie een levensbeschouwing, zoals bijvoorbeeld ook het humanisme er één is. Waarom zou de ene levensbeschouwing wel bij politieke keuzen een rol mogen spelen en de andere niet? Zijn humanistische of liberale principes meer geoorloofd dan religieuze?

Dus de ChristenUnie-SGP schrijft in haar verkiezingsprogramma hoe zij in de politieke arena stem wil geven aan haar geloof, hoop en liefde. Daar zit onze drijfveer. Niks mis mee.

Heeft u aandachtspunten voor ons? Laat die ons weten!

Dick de Heer
06 4208 8421
info@cusgpwestland.nl