ChristenUnie-SGP Westland

Column: Eenzaam maar niet alleen?!

Eenzaam, maar niet alleen?! Het is de titel van een boek, geschreven door koningin Wilhelmina. Zij voelde zich niet alleen, zij geloofde dat God bij haar was. Eenzaam was zij wel. Zij was omringd door veel mensen, maar had weinig échte vrienden.

Deze titel kwam bij mij boven toen ik kortgeleden meedeed aan een digitale netwerkbijeenkomst van “Eén tegen Eenzaamheid Westland”. Dit keer extra aandacht voor jongeren. Terwijl we eenzaamheid bij ouderen normaal of begrijpelijk vinden, is het opmerkelijk dat dit bij jongeren wordt onderschat. Ruim 30% van de Westlandse jongeren voelt zich matig tot zeer ernstig eenzaam. En dat vraagt om aandacht!

Oorzaken voor eenzaamheid bij jongeren zijn verschillend: gescheiden ouders, armoede, mantelzorg of een verslaving. Maar ook een laag zelfbeeld, cultuurverschillen of buitensluiting worden genoemd. 

Wat opvalt is dat jongeren er zelf in hun contacten en hun eigen netwerk nog weinig aandacht voor hebben. Of groepsdruk speelt een grote rol.    

Ook op school blijkt er een taboe te heersen op eenzaamheid. Vooral het onderwijs kan eenzaamheid vroeg signaleren en jongeren handvatten bieden. Maak eenzaamheid juist dáár bespreekbaar!

Tijdens de bijeenkomst, mede georganiseerd door de Jongerenraad, gaven verschillende jongeren aan dit onderwerp te agenderen voor de leerlingenraad. Een goede eerste stap om met jongeren in gesprek te gaan!  

De fractie ChristenUnie-SGP Westland heeft de bestrijding en het voorkomen van eenzaamheid hoog op de agenda staan. Eenzaamheid is echter een vraagstuk dat de hele samenleving aangaat. Het begint met meer naar elkaar om zien. Maar ook door samenwerking met de scholen en professionele organisaties.

Er zijn al stappen in de goede richting gezet. Volgens de fractie ChristenUnie-SGP Westland kan het altijd beter. Wij pleiten dan ook voor meer preventie en zien hier een belangrijke rol voor de scholen.

Schijn bedriegt namelijk nogal eens. Veel “vrienden” via social media. Dus niet alleen, maar tóch eenzaam.

Anja Muilwijk-van der Hoeven
Steunraadslid fractie ChristenUnie-SGP Westland