ChristenUnie-SGP Westland

Column: Geen coffeeshop in Westland

Op dinsdag 16 oktober jl. werd in de gemeenteraad door 3 fracties een motie ingediend voor de vestiging van een ‘Maatschappelijk georiënteerde coffeeshop’, wat dit ook mag zijn. Daarin wordt gesteld dat de vestiging hiervan voordelen zal meebrengen voor de lokale volksgezondheid, veiligheid en leefbaarheid.

Als fractie ChristenUnie-SGP hebben wij sterke argumenten voor het weren van een coffeeshop in de gemeente Westland. Wat vaak vergeten wordt is dat het gebruik van cannabis schadelijk is voor de geestelijke gezondheid. In de GGZ is al jaren bekend dat het gebruik van cannabis veel voorkomt in de voorgeschiedenis van mensen die worden opgenomen met een manische psychose en andere psychische problemen.

Lokale volksgezondheid: een coffeeshop die voorlichting geeft over gezondheidsschade van cannabisgebruik is als een tabakswinkel die voorlichting geeft over het veilig roken van tabak. Dat is op z’n minst tegenstrijdig. Bovendien staan wij ervoor onze kinderen en jongeren te willen beschermen tegen directe gelegenheid om aan softdrugs te komen en daarmee het middelengebruik door jongeren te verminderen en te ontmoedigen. Het vestigen van een coffeeshop in de gemeente Westland is hiermee in tegenspraak.

Veiligheid: wij vinden het een naïeve gedachte hier geen “Delftse toestanden” te zullen krijgen met schietpartijen en aantrekken van criminaliteit in onze gemeente.

Leefbaarheid: ervaringen in ons land laten zien dat er een aanzuigende werking uitgaat van coffeeshops voor klanten die we liever niet in Westland zien. Dit geeft veel overlast voor omwonenden en is ook in het kader van handhaving een extra last en kostenpost die nu al moeilijk is op te brengen.

O ja, de motie is uiteindelijk niet in stemming gebracht omdat na beraadslaging de partijen tot de conclusie kwamen dat deze motie wat te vroeg kwam….

Arij de Bloeme, raadslid ChristenUnie-SGP