ChristenUnie-SGP Westland

Column: Ieder op zijn eigen wijs….

Kent u het nog, het oude zondagsschoolversje ‘klokje klinkt, vogel zingt, ieder op zijn eigen wijs..’?

Ook voor mensen geldt dat ieder een eigen wijs heeft. We begrijpen elkaar niet allemaal, maar we zijn samen mensen. Voor ons als ChristenUnie en SGP spreekt het vanzelf dat we, in navolging van Christus, iedereen -zonder discriminatie – met liefde tegemoet treden. Praktisch betekent dit dat we een optimale oplossing proberen te zoeken bij de dagelijkse politieke keuzes waar we voor staan. Het lukt daarbij niet altijd om het iedereen naar de zin te maken, maar vaak is er meer mogelijk dan op het eerste gezicht wordt gedacht. Daar doen we ons best voor, dat is ónze wijs, onze wijze van doen.

Wat helpt, is dat wij helemaal Westlands zijn, maar ook deel uitmaken van landelijke partijen. Vooral de lijntjes naar Provincie en Hoogheemraadschap zijn kort. Bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw kunnen wij zo nagaan waar de Provincie bereid is ruimte en steun te geven. Ook in de samenwerkingsverbanden MRDH, GGD en Omgevingsdienst spreken we mee. Dat is veel werk, maar we doen het graag. Het kan wat opleveren voor de Westlanders, en voor hen zijn we er!

Willy de Zoete
Fractievoorzitter ChristenUnie-SGP Westland