ChristenUnie-SGP Westland

Column: Migrantenhuisvesting

In het Westland wordt al lange tijd veel gesproken over huisvesting van arbeidsmigranten.

Ad van Harmelen

Er zijn allerlei overwegingen om als Westland die huisvesting te faciliteren:

  • We hebben in het Westland de arbeidsmigranten hard nodig in onze glastuinbouw.
    Het is dan niet fair om de huisvesting door te schuiven naar buurgemeenten.
  • De huisvesting zelf brengt ook geld in het laatje. De arbeidsmigranten geven geld uit in het Westland in winkels en horeca .
  • Er zijn intussen meerdere arbeidsmigrantenhotels, waarvan de meesten niet of nauwelijks overlast veroorzaken. Er zijn uitgaansgelegenheden en familiefeestjes die meer en structureler overlast geven.

Daarnaast zijn er echter ook principiële overwegingen.

De Bijbel, voor ons als Christenen een leidraad hoe wij moeten leven, is in zowel Oude als Nieuwe Testament zeer duidelijk over de zorg voor vreemdelingen: Zorg goed voor ze en stel ze niet achter.

Een groot deel van de weerstand komt voort uit een niet op persoonlijke ervaringen onderbouwde afkeer of angst voor mensen die “anders” zijn en stemmingmakerij.

Heel menselijk, maar daarmee niet goed!  

Veel voorstellen zijn reeds in Raad en Commissies besproken maar dat heeft niet tot een oplossing geleid.

In de Raadscommissie EFO van woensdag 8 januari jl. is een initiatiefvoorstel van WV en GBW besproken. Dit voorstel gaat over short-stay huisvesten van arbeidsmigranten bij tuinders.

De ChristenUnie-SGP Westland is in het verleden nooit tegen huisvesting van arbeidsmigranten bij tuinders geweest. Wel met de voorwaarde dat het goede huisvesting is en er gehandhaafd wordt. Het is immers niet denkbeeldig dat deze mensen dan te veel afhankelijk zijn van hun werkgever en gevaar lopen te worden uitgebuit.

In de Raadscommissie EFO is afgesproken dat het college in maart a.s. met een uitgewerkt voorstel komt t.a.v. de huisvesting van arbeidsmigranten. Wij zien dit voorstel met belangstelling tegemoet en hopen dat dit mag leiden tot een oplossing van het “arbeidsmigranten huisvesting probleem”.

Ad van Harmelen
Christenunie-SGP Westland