ChristenUnie-SGP Westland

Column: Spraakverwarring in Westland !?!

Recent was het Week van de Alfabetisering. Is dat nodig, zo’n hele week?
Ja, want ruim 16.000 inwoners van Westland tussen 16 en 65 jaar hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Het grootste deel hiervan heeft Nederlands als moedertaal!

Het is nauwelijks zichtbaar, maar veel mensen worden hierdoor in hun mogelijkheden beperkt. Zij kunnen niet goed meedoen in de samenleving. Laaggeletterdheid kan veel gevolgen hebben. Werkloosheid, schulden, gezondheidsproblemen of een laag inkomen. Eenzaamheid ligt op de loer. 

Mensen schamen zich en durven niet om hulp te vragen. Hoog tijd om het taboe op laaggeletterdheid te doorbreken! Maar hoe?

De Bibliotheek levert, in samenwerking met o.a. het Sociaal Kern Team en Vluchtelingenwerk, een belangrijke bijdrage in de aanpak van laaggeletterdheid.

In de Bibliotheek vindt u het Taalhuis Westland voor ondersteuning aan volwassenen bij het aanleren of verbeteren van taal- en digitale vaardigheden. Boekstart is een programma dat lezen bij zeer jonge kinderen bevordert. Voorlezen wordt gestimuleerd en er is een Taalcafé.

Dit alles met hulp van veel vrijwilligers. Denk alleen maar aan de vele taalmaatjes, die volwassenen ondersteunen bij het aanleren of verbeteren van taal- en digitale vaardigheden.

De ChristenUnie -SGP Westland ziet voor de Bibliotheek steeds meer een maatschappelijke functie. Het is een laagdrempelige, gastvrije plek waar jong en oud elkaar ontmoeten, om te lezen, te leren en een kopje koffie met elkaar te drinken. Wij willen ons inzetten voor zo’n ontmoetingsplek in de kernen van het Westland, waarin naast de Bibliotheek, ook Vitis en horeca participeert.

Wij werken toch samen aan een leefbaar Westland!

De fractie ChristenUnie-SGP Westland vindt het belangrijk dat hierop niet bezuinigd wordt en dat het college actief laaggeletterdheid, maar ook eenzaamheid helpt terugdringen.  

O ja, inmiddels heb ik me aangemeld als taalmaatje. Wie volgt?

Anja Muilwijk-van der Hoeven

ChristenUnie-SGP Westland