ChristenUnie-SGP Westland

Column: Stilgezet!? En dan …

We zijn stilgezet in een 24/7 draaiende economie. Letterlijk en figuurlijk. Een onzichtbaar, ongrijpbaar en kennelijk onbeheersbaar virus dwingt ons tot nadenken.
Ineens is de wereld veranderd. In slechts een paar weken is er sprake van een crisis.
Het raakt ons allemaal. Onze gezondheid, onze baan, onze portemonnee. Het bracht verdriet en rouw, ook in Westland.  

Maar zelfs deze crisis heeft mooie kanten. Prioriteiten veranderden. Prachtige initiatieven ontstonden. Ook in Westland. Bloemen werden uitgedeeld aan ouderen en verplegend personeel. De politieke partijen in Westland trokken samen op. We steunden de oproep om boodschappen te doen bij de lokale winkeliers. Er was weer tijd om iemand op te bellen en een hart onder de riem te steken.

Hoe moet het nu verder? Voorzichtig worden de maatregelen versoepeld. En dan …? We moeten gaan wennen aan het ‘nieuwe’ normaal. Maar wat is dat?

Ons verkiezingsprogramma had als thema: Samen voor een leefbaar Westland
Laten we daar sámen aan werken en vasthouden wat we de afgelopen weken hebben geleerd. Dus blijvend naar elkaar omzien. Dus inkopen doen bij de plaatselijke winkeliers en daarmee onze kernen weer levendig maken. Dus medewerkers in de zorg en andere vitale beroepen blijvend waarderen. En vooral oog hebben voor de schepping en al het mooie om ons heen. Je zegeningen tellen. Dat is toch normaal!

Ook als politieke partijen in Westland lijken we te leren van deze crisistijd. We blijken in staat de accenten meer te leggen op hoofdzaken en constructief met elkaar samen te werken. Uiteenlopende standpunten horen bij de politiek, maar meer respect voor elkaar is dan normaal!

Gaan we dit “nieuwe” normaal vasthouden? 
Gaan we “Samen voor een leefbaar Westland”

Zet deze crisis ons werkelijk stil? Dan zullen we met het ‘nieuwe’ normaal de toekomst in kunnen.

Anja Muilwijk
steunraadslid ChristenUnie-SGP Westland