ChristenUnie-SGP Westland

Column: Terugkijken en vooruitzien

Een jaar na de verkiezingen maken we de balans op. Als ChristenUnie-SGP kijken we terug op een  hectisch jaar. Voor het eerst coalitiepartner, voor het eerst een wethouder namens onze partij. Twee nieuwe raadsleden en ook twee van de drie steunraadsleden zijn nieuw.

Deel uitmaken van de coalitie biedt ook kansen. Veel punten uit ons verkiezingsprogramma zijn terug te vinden in het Westlands Akkoord. Een aantal onderwerpen wordt al voortvarend opgepakt.

Onze fractie gaat regelmatig op werkbezoek, stelt kritische vragen en dient moties in. Dit doen we op een constructieve manier, zoals past bij de ChristenUnie-SGP. Kwaliteit gaat voor kwantiteit!

Uit onderzoek van de WOS blijkt dat wij niet voorop lopen met het indienen van moties. De ChristenUnie-SGP is wel het meest succesvol. Alle moties die wij sinds de installatie van de nieuwe gemeenteraad indienden zijn aangenomen! We stellen het college regelmatig vragen met het doel om verbeteringen door te voeren in het algemeen belang van Westland.

Zo zijn wij van mening dat er gebruik gemaakt moet worden van de kracht van de samenleving en we geven graag ruimte aan burgerinitiatieven, maar wel binnen duidelijke beleidskaders. Dit om te voorkomen dat er verwachtingen worden gewekt en beloften worden gedaan die niet nagekomen worden.

We kijken ook vooruit! Regeren is immers vooruitzien. In de toekomst neemt het aantal ouderen toe. Er is een voortdurend tekort aan betaalbare woningen voor jongeren en ouderen. Een oplossing is noodzakelijk. De ChristenUnie-SGP Westland stimuleert daarom initiatieven voor innovatieve woonvormen, zoals een ‘knarrenhof’ voor ouderen en kluswoningen voor starters.

De ChristenUnie-SGP Westland heeft ambities genoeg.

Met de Bijbel als belangrijk fundament voor ons politieke handelen werken we samen voor een leefbaar Westland!

Anja Muilwijk-van der Hoeven
steunraadslid ChristenUnie-SGP Westland