ChristenUnie-SGP Westland

Column: Wisseling van de wacht

Wisseling van de wacht

I.v.m. het vertrek van de huidige fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP fractie in de Westlandse Gemeenteraad neemt ondergetekende de functie van raadslid-fractievoorzitter per 1 september over. De huidige fractievoorzitter, Willy de Zoete, vertrekt naar de provincie Zuid Holland, waar zij per 4 september a.s. Gedeputeerde wordt in het college van Gedeputeerde Staten.

In het kort iets over mijzelf:
Geboren (1953) en getogen in Den Haag en sinds 12 jaar woonachtig in ’s-Gravenzande. In het dagelijks leven werkzaam als Project Manager Engineering bij een grote jachtbouwer, getrouwd met Jannie en wij hebben 3 kinderen en 9 kleinkinderen. Daarnaast vervul ik nog een aantal bestuurlijke functies in maatschappelijke en kerkelijke organisaties en ben ik sinds september 2018 steunraadslid voor de CU-SGP fractie en lid van de commissie Ruimte.

Per 1 september dus raadslid-fractievoorzitter voor de CU-SGP fractie.

Zal in het begin nog veel moeten leren maar met Gods hulp, ondersteuning van de fractieleden en hard werken heb ik er vertrouwen in dat mijn inbreng kan bijdragen aan wat goed is voor het Westland en haar inwoners.

Waar staat de fractie van de ChristenUnie-SGP in het Westland voor?

De gemeente is er voor de Westlanders en niet andersom. De samenleving staat bij ons centraal. Daarom staan we een dienstbare gemeente Westland voor, met kernwaarden als rechtvaardigheid, integriteit en transparantie, die de samenleving versterkt. Als goede rentmeesters zorgen we daarbij voor een sluitend huishoudboekje.

Wij willen een samenleving waarin mensen worden gehoord en waarin kwetsbaren worden beschermd. Daar zetten we ons met hart en ziel voor in, als ChristenUnie-SGP fractie in het Westland.

Ad van Harmelen
Steunraadslid ChristenUnie-SGP Westland