ChristenUnie-SGP Westland

Column: Zonder taal géén toekomst.

Taal: een middel om gedachten en gevoelens kenbaar te maken.

Misschien had u het ook wel, tijdens de vakantie in het buitenland. Hoe maak ik in het Engels duidelijk wat ik bedoel? Of dacht je iets, maar hoe vertel je dat in het Spaans?

Het spreken van de taal is ook heel belangrijk om je ergens thuis te voelen. Heel dicht bij huis, in ons eigen Westland zijn er mensen die moeite hebben met Nederlands.
Het gaat om bijna 600 ‘nieuwe Westlanders’. Als taalmaatje merk ik hoe moeilijk het voor hen is om duidelijk te maken wat zij voelen, denken of bedoelen.

De fractie ChristenUnie-SGP Westland is van mening dat iedere ‘nieuwe Westlander’ pas volwaardig mee kan doen in de maatschappij als Nederlandse taalles gecombineerd wordt met vrijwilligerswerk, een opleiding of een baan. Dit moet aansluiten bij het niveau van de nieuwkomer, met andere woorden: maatwerk bieden.

De nieuwe wet Inburgering treedt op 1 januari 2022 in werking. De regie van de inburgering komt dan bij de gemeente te liggen. Dit biedt kansen, maar succes staat of valt met een goede uitvoering. Wij vinden dat gemeente Westland voortvarend aan de slag moet. Goede samenwerking met partners zoals Patijnenburg, het bedrijfsleven en de Bibliotheek is hierbij van belang.

Maar ook u/jij kunt helpen!
Spreek eens met onze ‘nieuwe Westlanders’. Door het leren van de taal worden de sociale contacten en de inburgering bevorderd. En daardoor voelt men zich hier (snel) thuis en kan men vooral ook meewerken aan een nog mooier Westland.

Anja Muilwijk-van der Hoeven
fractie ChristenUnie-SGP Westland