ChristenUnie-SGP Westland

Convenant laaggeletterdheid Westland

Op donderdag 9 september, tijdens de Week van Lezen en Schrijven, heeft het Taalnetwerk Westland in de Bibliotheek Naaldwijk het convenant laaggeletterdheid 2021-2024 ondertekend. Hiermee zijn afspraken om laaggeletterdheid in Westland gezamenlijk aan te pakken door acht organisaties vastgelegd.

Bij de ondertekening hiervan was ons raadslid Arij de Bloeme aanwezig. Om mee te kunnen doen in de samenleving is een goede beheersing van de taal, maar ook digitale vaardigheid van groot belang. De ChristenUnie-SGP ondersteunt dan ook van harte deze gezamenlijke aanpak.

Gezamenlijke aanpak

Het Taalnetwerk Westland is een gezamenlijke aanpak van laaggeletterdheid. Hieraan nemen deel: Vitis Welzijn, Patijnenburg, Vluchtelingenwerk Westland, Taal+ school van ROC Mondriaan, Doe Weer Mee, Bibliotheek Westland, Stichting Lezen en Schrijven en Gemeente Westland.

Het taalhuis dat zij hebben opgericht waarin vrijwilligers mensen helpen bij hun taalvaardigheid bestaat inmiddels vijf jaar.

Renske van Kooij, directeur Bibliotheek Westland: “Ik ben er trots op dat we, na vijf jaar intensief samenwerken met de netwerkpartners, nu ook een ambitieus convenant laaggeletterdheid hebben.

Gevolgen van laaggeletterdheid

In Westland zijn er meer dan 16.000 mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Twee derde hiervan bestaat uit mensen met een Nederlandse achtergrond, een derde van deze groep is hier niet geboren.

Laaggeletterdheid komt voor in alle lagen van de bevolking en op alle leeftijden en zorgt voor allerlei problemen in het dagelijkse leven, zoals bij het boodschappen doen, bij een bezoek aan de dokter of bij het vinden van werk.

Wethouder Piet Vreugdenhil: “Niet goed kunnen lezen of schrijven is een enorme drempel voor mensen om mee te kunnen doen in de samenleving. Het zorgt ook vaak voor schaamte.

Tijdens deze week roepen we mensen op: ‘Kom, we gaan het samen leren, daar is het nooit te laat voor en wat zul je daarna blij en opgelucht zijn!’”

Het convenant is volgens Vreugdenhil een goede manier om gericht samen te werken en mensen te bereiken.