ChristenUnie-SGP Westland

CU-Kandidaten provinciale staten in Westland

CU-Kandidaten Statenverkiezingen werpen vast een blik op De Snelbinder

Koos, Dick, Wilco snelbinder

Koos, Dick en Wilco Scheurwater met De Snelbinder op de achtergrond.

Koos, Dick, Jacco

Koos, Dick en Jacco Schonewille.

De ChristenUnie kandidaten voor de Statenverkiezingen gaan met een ‘KrisKras’ Tour door de provincie. Gistermorgen waren ze in het Westland. In de milde frisheid wierpen zij vast een blik op De Snelbinder, de nieuwe fietsbrug over het Vlietpolderplein.

Wilco Scheurwater en Jacco Schonewille laten de opening van de brug natuurlijk aan de bestuurders. Maar met zicht op De Snelbinder laten zij zich vanaf de Kapjesbrug informeren over actuele thema’s in de Westlandse samenleving. Aan het woord zijn Koos Koolstra, tot vorig jaar voor twee perioden raadslid voor de ChristenUnie, en Dick de Heer, het huidige raadslid.

Wilco heeft de ChristenUnie-prikker meegenomen. Daarmee is op de foto zichtbaar: Hier gebeurt wat de ChristenUnie belangrijk vindt!!

Onder hun voeten ronkt het verkeer over de N213. Juist deze maand zal het 3-in-1 project een flinke stap voorwaarts worden gebracht. Naast maartse buien staan Westland in alle weekends wegafsluitingen te wachten.

Maar uiteindelijk maakt dit project Westland en Hoek van Holland beter bereikbaar en vergroot het de verkeersveiligheid. Het resultaat van de drie deelprojecten “is een nieuw wegennetwerk dat recht doet aan het unieke karakter van Westland” klinkt het ronkend op de website’s van provincie en gemeente.

Koos informeert de kandidaten over het economisch belang van het 3-in1 project. Na de start in september 2011 zijn diverse hobbels en soms merkwaardige vertraging gepasseerd. Maar inmiddels staan vervolgplannen op stapel. Positief over de nieuwe provinciale infrastructuur voor automobilist en (brom)fietser. Fietsen is gezond en milieuvriendelijk. De ChristenUnie vindt deze investering in fietsverbindingen belangrijk.

Anderzijds is de economische situatie in de glastuinbouw zorgelijk. De boodschap is dat de provincie bij haar kerntaken, op diverse borden moet schaken om alle belangen te dienen.

Wat betreft de kerntaken van Ruimtelijke ordening en Regionale economie in combinatie met Natuur en landschap en Cultureel erfgoed, maakt Dick opmerkingen over energie en infrastructuur. Voor het behoud van de groene long Midden-Delfland is belangrijk dat bij de aanleg van wegen, de tunnels worden geboord. Anders blijft geen sprietje over van het veenweidegebied. En zowel bij aardwarmte, bij windturbines als bij restwarmte uit de Botlek, zijn forse subsidies betrokken. Daar moeten keuzen worden gemaakt. De provincie heeft daarbij een rol.

Met deze toekomstige items tussen de oren, “touren” Wilco en Jacco door naar Maassluis.