ChristenUnie-SGP Westland

CU/SGP vraagt om uitbreiding Kindpakket

De ChristenUnie-SGP fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college. Als ouders te weinig inkomen hebben, kunnen kinderen gebruik maken van Kindpakket Westland. Een kind kan dan op een sport of muziekles. Ook zwemles is een mogelijkheid van het Kindpakket, maar alleen voor vijf en zes jarigen en ook alleen maar in Monster. Dit vinden wij niet terecht en dat moet verbeteren. Zodat alle kinderen in Westland dezelfde mogelijkheden en kansen krijgen. Dit zijn onze vragen aan het college:

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde.

Geachte college,

Sinds begin dit jaar is er gestart met het Kindpakket Westland. Voor kinderen van ouders met een laag inkomen, is het fijn dat ze zo mee kunnen doen met het verenigingsleven. De ChristenUnie-SGP fractie is blij met de invoering van het Kindpakket.

Een keuzemogelijkheid in het pakket is dat kinderen van vijf en zes jaar gratis op zwemles kunnen om hun A-diploma te behalen. Zwemles vindt de ChristenUnie-SGP fractie van een andere orde dan Sport- en Muziekmogelijkheden. Zwemles vergroot de zelfredzaamheid en veiligheid van een kind. Voor een kustgemeente als Westland vinden wij het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid hebben om te leren zwemmen.

Alleen Monster

De organisatie van Kindpakket Westland heeft tot nu toe alleen een contract met zwembad De Boetzelaer in Monster. Dat zwembad ligt niet centraal in Westland. Daarnaast zijn de lestijden zo georganiseerd dat, als een kind in een ander dorp op school zit, deze niet op tijd bij zwemles kan arriveren. Dat betekent feitelijk dat alleen kinderen uit Monster gebruik kunnen maken van zwemles via Kindpakket Westland. Onze fractie vindt dat Kindpakket Westland gelijke mogelijkheden moet bieden voor alle kinderen in Westland. Op dit moment blijkt dat niet het geval.

De ChristenUnie-SGP fractie heeft ouders gesproken die graag hun kind via het Kindpakket op zwemles willen laten gaan, maar nu buiten de boot vallen doordat ze niet in Monster wonen. Daarnaast geven organisaties als Schuldhulpmaatje aan dat ze niet blij zijn met dit gegeven en dat ouders hier naar vragen.

Leeftijdsgrens

Uit onderzoek blijkt dat kinderen vanaf zeven jaar het best in staat zijn om zwemles te krijgen. Zij zijn dan sterk genoeg en zijn motorisch voldoende ontwikkelt, waardoor ze minder lessen nodig hebben voor een diploma. Bij de opzet van Kindpakket Westland is gekozen voor de leeftijdsgroep van vijf en zes jaar, daarna moet je meer dan 50% zelf betalen. Wij vragen ons af waarom er voor deze beperkte leeftijdsgroep gekozen is en begrijpen dit niet. Een kind doet gemiddeld anderhalf jaar over het behalen van zijn A-diploma. Wat betekent dat nu maar een hele kleine groep kinderen de kans heeft om zijn A-diploma via het Kindpakket te behalen. De ChristenUnie-SGP fractie vindt de strakke leeftijds begrenzing op dit punt niet wenselijk. Zwemles vergroot niet alleen het deelname aan maatschappelijk leven, maar maakt dat kinderen minder risico lopen.

Voor het belang van zwemvaardigheid verwijzen wij nar het artikel van 10 augustus 2015 met de waarschuwing van de Reddingsbrigade Nederland dat het gemiddeld aantal dodelijke ongevallen bij zwem- en waterrecreatie in de zomer dit jaar opnieuw stijgt. www.westlanders.nu/veiligheid/reddingsbrigade-toename-van-dodelijke-waterongevallen-13910/

Deze aspecten rond het Kindpakket Westland brengen de ChristenUnie-SGP fractie tot het stellen van de volgende vragen:

  1. Hoeveel kinderen hebben vanaf januari 2015 tot nu gebruik gemaakt van zwemles via het Kindpakket Westland voor vijf en zes jarigen?
  2. Hoeveel kinderen maken vanaf januari 2015 gebruik van zwemles 7+ via het Kindpakket Westland?
  3. Uit welke woonkernen komen de kinderen die deelnemen aan zwemles via Kindpakket Westland?
  4. Hoeveel vragen, opmerkingen of klachten heeft de gemeente ontvangen vanwege het niet kunnen deelnemen aan zwemles via het Kindpakket Westland?
  5. Op basis van welke overwegingen heeft het college besloten om zwemles in het Kindpakket Westland alleen toegankelijk te maken voor de leeftijdsgroep van vijf en zes jarigen?
  6. Zijn jullie bekend met het feit dat uit onderzoek blijkt dat kinderen vanaf 7 jaar het best in staat zijn tot zwemles? Kunnen jullie aangeven in hoeverre dat heeft meegespeeld in het besluit om zwemles alleen toegankelijk te maken voor 5 en 6 jarigen?
  7. Zijn jullie bereid om de leeftijdsgrens aan te passen, zodat meer kinderen de mogelijkheid hebben om een zwemdiploma te behalen?
  8. Zijn jullie bereid om meer budget beschikbaar te stellen om aan de vraag naar zwemles te kunnen voldoen?

Wij verzoeken u deze vragen binnen de daarvoor gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de fractie van ChristenUnie-SGP Westland,

Leen Snijders
Fractievoorzitter