ChristenUnie-SGP Westland

Drukbezocht mini-symposium zeespiegelstijging

Dinsdag 12 maart vond in de Westlandse Druif het mini-symposium ‘Zeespiegelstijging: gevolgen voor de Delflandse kust’ plaats. Het symposium werd georganiseerd door CU/SGP Delfland. ‘We wilden los van alle verkiezingsretoriek feitelijke informatie geven over de ontwikkelingen op het gebied van zeespiegelstijging en de directe gevolgen daarvan voor de Delflandse kust’, vertelt Pieter-Jan Hofman, lijsttrekker CU/SGP voor de komende waterschapsverkiezingen. ‘Dat het een onderwerp is dat heel erg leeft, bleek wel uit het grote aantal geïnteresseerden. Meer dan 125 mensen hoorden de lezingen van de Westlandse wethouder Leen Snijders,  prof. dr. ir. Kok van de TU Delft en de heer Girwar van de provincie Zuid-Holland.

De heer Snijders sprak over het belang van samenwerking aan de kust. Zonder samenwerking en goed overleg met elkaar, komen we nergens. Een van de opvallende conclusies uit de lezing van professor Kok was dat de zeespiegel veel minder hard stijgt dan door verschillende partijen beweerd wordt, maar circa 20 cm per eeuw. Een versnelling is nog niet gemeten, maar wordt wel verwacht in de tweede helft van deze eeuw vanwege o.a. de opwarming van de aarde. Het is nog onzeker hoe groot die versnelling zal zijn. We moeten de ontwikkelingen dus blijven volgen en ons voorbereiden.

De heer Girwar vertelde uitgebreid over de Zandmotor. Dat is een grote opgespoten zandbank voor de Zuid-Hollandse kust waarbij het zand zich langzaam verspreidt en de kust versterkt. Het ging niet alleen over de effecten van de Zandmotor op het gebied van natuurlijke groei van de kust voor veiligheid, natuur en recreatie, maar ook over de waarde van de pilot op het gebied van kennis en innovatie. Na afloop was er gelegenheid informeel met elkaar na te praten. ‘Als CU/SGP Delfland willen wij weten wat er leeft in de regio. Daarbij maken we graag gebruik van de gebiedskennis die aanwezig is bij de mensen die hier al langere tijd wonen en werken. Via een open debat kunnen we van elkaar leren. Daar was deze avond een mooie eerste aanzet toe!’, aldus Hofman.