ChristenUnie-SGP Westland

Duurzame nieuwbouw en meer tiny houses

Er is in het Westland een tekort aan betaalbare woningen. Daarom zijn we voor meer ruimte voor tiny houses en voor duurzame nieuwbouw.

Veel jongeren hebben moeite met het vinden van een betaalbaar huis. De bouw van betaalbare woningen is nodig om te voorkomen dat jongeren het Westland verlaten. Wij willen dat de gemeente veel meer ruimte geeft aan tiny houses. Deze zijn flexibel, betaalbaar en goed voor het milieu. Meer ruimte voor tiny houses is gewenst!

Stem daarom op 21 maart bij de verkiezingen op de ChristenUnie-SGP in het Westland!

Duurzame nieuwbouw

Bij de bouw van woningen vinden we het belangrijk als rentmeesters voor de aarde te zorgen, mede ten bate van volgende generaties. Duurzaam bouwen – in eigen beheer of via gezamenlijke initiatieven – wil de ChristenUnie-SGP daarom stimuleren.

Huizen voor ouderen

Ook in onze gemeente neemt het aantal ouderen toe. Voor hen moeten levensloopbestendige en betaalbare woningen gebouwd worden. Wij stimuleren het bouwen rond woon-zorg zones in de verschillende kernen van het Westland. Dat is kostenefficiënt en prettig voor ouderen: alles dichtbij. Ook voor de groep jongvolwassenen met handicap of met een psychiatrische achtergrond moeten meer aangepaste zorgwoningen komen. Wij vinden dat de gemeente in gesprek moet gaan met woningcorporaties om samen oplossingen te vinden voor deze maatschappelijke opgaven.

Meer lezen

Lees meer hierover in het hoofdstuk over wonen in ons verkiezingsprogramma.