ChristenUnie-SGP Westland

Extra agenten voor Westland??

Wij hebben het college de volgende vragen gesteld:

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor vergaderingen en overige werkzaamheden van de Gemeenteraad van Westland gesteld door de fractie ChristenUnie-SGP Westland over extra agenten voor regio Haaglanden.

Geacht college,

Zoals u ongetwijfeld gehoord zult hebben, gaat minister Grapperhaus van Justitie jaarlijks € 291 miljoen beschikbaar stellen voor extra agenten. De regio Haaglanden krijgt er 91 agenten bij. Een groot deel wordt ingezet in de wijken. Uiteraard zijn we daar als ChristenUnie-SGP Westland erg blij mee, ook al beseffen we dat dit bedrag nog lang niet genoeg is. Want: veiligheid voor de samenleving staat bij ons centraal.

Dit brengt ons echter tot de volgende vragen:

  1. Wat betekent de uitbreiding met 91 agenten concreet voor gemeente Westland?
  2. Hoeveel agenten heeft het Westland minimaal nodig?
  3. Welke actie gaat u hierop ondernemen richting de minister?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

 

Hoogachtend,
Namens de fractie ChristenUnie-SGP Westland

Willy de Zoete
Fractievoorzitter