ChristenUnie-SGP Westland

Foto-impressie verkiezingsbijeenkomst 2 februari 2018

De ChristenUnie-SGP Westland heeft op vrijdag 2 februari jl. haar verkiezingsbijeenkomst gehouden, met als gastsprekers de heren Kees van der Staaij, lid Tweede Kamer voor de SGP en Jacco Schonewille, statenlid Provincie Zuid-Holland voor de ChristenUnie. Een foto-impressie: