ChristenUnie-SGP Westland

Fractie bezoekt Wonen Wateringen

Woensdag 28 september 2016 was onze fractie te gast bij Wonen Wateringen.

Doel van ons bezoek: Kennismaking met de nieuwe directeur-bestuurder, de heer Cihan Daskapan, en de nieuwe manager wonen, mevrouw Marianne Levering. De heer Daskapan is de opvolger van de heer André van der Berg, die na 18 jaar afscheid heeft genomen van Wonen Wateringen om van zijn pensioen te gaan genieten.

foto-werkbezoek-wonen-wateringen-4-oktober-2016

Na een voorstelrondje wordt aan de hand van een hand-out een beeld geschetst van de missie, de manier van werken en de toekomstvisie van Wonen Wateringen.

Wonen Wateringen zet zich in voor iedereen die hulp nodig heeft op de woningmarkt, met name degenen die door hun inkomen, gezondheid of maatschappelijke positie onvoldoende in staat zijn zichzelf te redden op de woningmarkt.

De wereld om ons heen verandert: er is een nieuwe woningwet, doelgroepen/bewoners veranderen, de woonvisie van gemeente Westland verandert etc. Het is goed om als fractie en corporatie hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Wat kunnen we voor elkaar betekenen!