ChristenUnie-SGP Westland

FRACTIE CHRISTENUNIE-SGP WESTLAND BEZOEKT GROENTE & FRUITBRIGADE

Het aantal gezinnen onder de armoedegrens neemt toe, ook in Westland. Eén van de speerpunten in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie-SGP is: Zorg voor kwetsbare mensen, waarvan het tegengaan van armoede onderdeel is. Reden voor de fractie om een bezoek te brengen aan de Groente & Fruitbrigade (www.groentefruitbrigade.nl), een mooi Westlands initiatief.

De Groente & Fruitbrigade levert aan de voedselbanken met als ambitie dat elke klant wekelijks 1 kilo groente/fruit ontvangt. De brigade is volledig afhankelijk van vrijwilligers en donaties. De fractieleden van de ChristenUnie-SGP zijn onder de indruk van de inzet en het enthousiasme waarmee de vrijwilligers hun werk doen.

Ad van Harmelen, lijsttrekker: “De Groente & Fruitbrigade zorgt ervoor dat de kwetsbare klanten van de voedselbank de mogelijkheid krijgen om gezonder te eten én helpt voedselverspilling voorkomen”.

Het blijft echter een uitdaging om hun missie uit te voeren zoals de dekking van de exploitatiekosten, het werven van nieuwe vrijwilligers, het vinden van nieuwe leveranciers en ambassadeurs. De ChristenUnie-SGP ziet hier zeker een rol voor het bedrijfsleven in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bea Koen, 2e op de kandidatenlijst: “voor initiatieven zoals de Groente & Fruitbrigade willen wij ons als ChristenUnie-SGP in de komende raadsperiode inzetten”.