ChristenUnie-SGP Westland

Geen nazorg voor redder!

Burgemeester J. van der Tak reikte op 8 september 2016 de bronzen medaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen uit aan mevrouw M.J. (Annemieke) Kester-Buitelaar uit De Lier. Ook onze fractie was erbij.

2016-09-15-photo-00000075

Mevrouw Kester was op 3 maart 2016 als eerste ter plaatse na een aanrijding tussen een fietser en bromfiets. De fietser kwam in het water van De Zweth terecht. Mevrouw Kester aarzelde geen moment en is te water gegaan om het slachtoffer, die niet kon zwemmen, uit het water te redden. Daarna heeft ze eerste hulp verleend aan de bromfietser en is bij de slachtoffers gebleven tot de hulpdiensten arriveerden. Zij bleef geen toeschouwer, maar nam haar verantwoordelijkheid.

Wij vinden het terecht dat mevrouw Kester erkenning heeft gekregen voor haar heldhaftige daad. In het bijzijn van de heer J.P. Vasseur van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen wordt haar de bronzen medaille uitgereikt.

Aan het eind van de bijeenkomst sprak mevrouw Kester een dankwoord uit. Zij benadrukte het belang van de EHBO-opleiding, maar vroeg ook aandacht voor nazorg aan ‘redders’. Op dit moment bestaat er voor deze groep geen enkele vorm van nazorg. Je bent geen slachtoffer, zo wordt geoordeeld. In het kader van de privacywetgeving ontvang je ook geen informatie over de toestand van de slachtoffers. Je wordt als ‘redder’ aan je lot overgelaten en dit is niet bevorderlijk voor de verwerking van een dergelijke traumatische ervaring.

Een aandachtspunt voor de toekomst!

Anja Muilwijk-van der Hoeven