ChristenUnie-SGP Westland

Gemeente Westland: fairtrade in 2018?

Gemeente Westland fairtrade in 2018? Deze positieve ambitie werd woensdagavond 23 november uitgesproken in De Westlandse Druif door de werkgroep ‘Fairtrade Gemeente Westland”. Fairtrade Gemeente is een eervolle titel die aangeeft dat in een gemeente horeca, winkels, bedrijven, organisaties, inwoners en de lokale overheid samen werken aan meer eerlijke handel. Om te zorgen voor meer werkgelegenheid en betere leef- en werkomstandigheden van boeren en producenten in ontwikkelingslanden moeten er meer fairtrade producten verkocht worden. Onze fractie was aanwezig bij deze informatiebijeenkomst.

Fairtrade gemeente

De motie over dit onderwerp is in november 2014 mede ingediend door onze fractie en werd door de raad overgenomen. De fractie ChristenUnie-SGP Westland is verheugd dat de werkgroep ‘Fairtrade Gemeente Westland’ nu hiermee aan de slag gaat.

Tijdens de informatiebijeenkomst werd verteld wat de campagne inhoudt en welke bijdrage hieraan geleverd kan worden.

Het doel van de campagne is:

  • Armoede en slechte arbeidsomstandigheden bestrijden
  • Promoten van eerlijke handel
  • Zelf concreet iets doen aan verduurzaming
  • Positionering van je bedrijf/organisatie/kerkelijke gemeente.

Van belang is dat iedereen mee doet en actief vertelt over fairtrade. Wat zou het mooi zijn als inwoners, winkeliers, horeca, ondernemers, instellingen en lokale overheid elkaar laten mobiliseren om concreet met fairtrade aan de slag te gaan. Want duurzaam is gewoon doen!

We moeten met elkaar samenwerken aan een gezonde samenleving met respect voor de schepping en voor elkaar. Doet u mee?