ChristenUnie-SGP Westland

Gemeentebestuur: eerlijk en transparant!

Dinsdag 16 maart jl. vond op verzoek van de fracties van Westland Verstandig en LPF Westland een extra raadsvergadering plaats. Dit naar aanleiding van de Rapportage van Bevindingen van februari 2018. Deze rapportage is tot stand gekomen n.a.v. een motie Bevordering goed functioneren gemeentebestuur . Deze motie heeft de fractie van ChristenUnie-SGP Westland gesteund en na het verschijnen van bovengenoemde rapportage mede ingediend.

Door op onderstaande link te klikken kunnen u en jij het standpunt van de ChristenUnie-SGP Westland lezen, verwoord door onze fractievoorzitter Leen Snijders.

Spreektekst bevordering goed functioneren gemeentebestuur 16 maart 2018