ChristenUnie-SGP Westland

Geschokt door uitkeringsfraude arbeidsmigranten

Onze fractie is geschokt door de berichtgeving over uitkeringsfraude door arbeidsmigranten (zie bijgevoegde link): https://www.volkskrant.nl/es-bd9ebc38) en heeft de volgende vragen hierover aan het college.

  1. Heeft het college kennis genomen van dit bericht?
    Met uitkeringsfraude is veel gemeenschapsgeld gemoeid.
  1. Is het college voornemens onderzoek te doen naar deze vorm van fraude om vervolgens passende maatregelen te nemen?